Zoals jullie weten gaan wij fuseren met Loosbroeks Ondernemersbelang. Wij geloven erin dat we onze krachten kunnen bundelen in één ondernemersvereniging. Met een goed georganiseerde ondernemersvereniging gaan wij vanaf 1 januari a.s. als één volwaardige vereniging naar buiten treden: Ondernemersvereniging HDL.

Het lidmaatschap
Voor jou, als lid van Ondernemersbelang HD, zal er weinig veranderen. Het bestuur en secretariaat zal worden samengevoegd en ook zullen alle activiteiten op dezelfde manier worden georganiseerd als dat nu het geval is. Met de samenvoeging komen we uit op 170 leden.

Aankomend jaar gaan wij onze ledenadministratie via onze website regelen. Hierover zullen wij later nog enkele berichten sturen.

Contact
Ook hebben wij per 1 januari nieuwe mailadressen:

info@ondernemersvereniginghdl.nl
bestuur@ondernemersvereniginghdl.nl
administratie@ondernemersvereniginghdl.nl
activiteiten@ondernemersvereniginghdl.nl
advertentiefonds@ondernemersvereniginghdl.nl
Wij verzoeken je de huidige mailadressen te vervangen in je administratie.

Namens het bestuur wensen wij jullie fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toe!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemersbelang Heeswijk-Dinther