Elkaar versterken door samen te werken

Een actieve ondernemersvereniging voor lokale horeca, detailhandel, dienstverlening en industrie.
Samen maken we de lokale ondernemer van Heeswijk-Dinther en Loosbroek sterker.

Als je lid wordt van Ondernemersvereniging HDL krijg je direct toegang tot een leuk netwerk. Je leert van elkaar en wisselt gedachten en ervaringen uit. Zo’n netwerk is alleen al goud waard. Wie zich aansluit bij Ondernemersvereniging HDL profiteert ook nog eens van:

Voordelen van een lidmaatschap

Belangen vertegenwoordiging

We houden goed contact met de gemeente Bernheze en andere ondernemersverengingen binnen onze gemeente. We zijn één aanspreekpunt voor ondernemers en instanties. We stáán voor ondernemersvriendelijke regelgeving, subsidies en belastingen, voor innovatie en kennisoverdracht.

Collectieve inkoop

Samen inkopen is slim inkopen. We bieden ondernemers aantrekkelijke (inkoop)voordelen. Als lid van de ondernemersvereniging ben je ook meteen lid van Stichting Samenwerkende Ondernemers Bernheze (SOB), die zorgdraagt voor gezamenlijke inkoop van energie en afvalverwerking.

Een prettige omgeving om te werken

Zo houden we ons bezig met de herinrichting en uitbreiding van ons centrumplan, zijn we met de gemeente in gesprek over het parkeerbeleid, bereikbaarheid en verkeersremmende maatregelen. En houden we ons ook bezig met bedrijventerrein ’t Retsel als het gaat om herindeling, de ontsluitingsweg en het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Interessante en leuke activiteiten

We organiseren enkele keren per jaar een ondernemerscafé. En door het jaar heen plannen we ook andere activiteiten zoals een excursie of de ledenvergadering met feestavond. Met de geplande activiteiten kunnen ondernemers elkaar echt leren kennen, elkaars kennis delen en elkaar aan werk helpen. Ontmoeten, vertrouwen en verbinden!

DIRECT AANMELDEN

Wil je ook lid worden van Ondernemersvereniging HDL?
Klik op lidmaatschap, lees wat het inhoudt en meld je direct aan.

Ondernemersvereniging HDL

Ondernemersbelang HD is een vereniging die is ontstaan uit de voormalige Ondernemersvereniging HD, die op haar beurt weer is ontstaan uit twee aparte verenigingen voor de ondernemers in Heeswijk en Dinther. Deze samensmelting vond plaats in 1965. De vereniging hield zich bezig met het organiseren van acties, braderieën en zij vertegenwoordigde vooral de belangen van de winkeliers.

In 2002 is de naam veranderd in Ondernemersbelang HD, omdat deze naam beter paste bij de visie en het beleid van het vernieuwde bestuur. Na de verandering van de naam en het opdelen van de vereniging in 4 segmenten (te weten: Horeca, Detailhandel, Dienstverlening en Industrie), werd gestart met een grote ledenwerfactie. Dit om meer draagkracht te krijgen ten opzichte van diverse instanties. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verdubbeling van het ledenbestand t.o.v. het vorige jaar.

Per 2023 gaan wij fuseren met Loosbroeks Ondernemersbelang. Wij geloven erin dat we onze krachten kunnen bundelen in één ondernemersvereniging. Met een goed georganiseerde ondernemersvereniging gaan wij vanaf 1 januari a.s. als één volwaardige vereniging naar buiten treden: Ondernemersvereniging HDL.